Alt om Q-koblingen

Har du evt. spørgsmål, vi ikke har besvaret her under, er du velkommen til at gå ned i FAQ, for at se om svaret ligger der, ellers stil spørgsmålet og vi vil forsøge at svare bedst muligt.

Ledninger 0,5 eller 0,6mm. (sorte eller grå, så de lettere skjules under vognen) Vi anbefaler ESU’s kabler.
Loctite Superglue Precision. Kan købes i de fleste supermarkeder og byggemarkeder.
Loddekolbe eller loddestation hvor temperaturen kan justeres.
Egnet arbejdsunderlag for at beskytte bordet
Skævbider
Flad pincet
Evt. tang til afisolering af ledning
Lille håndbor med et XXmm bor
Loddetin
Dobbeltklæbende tape eller lign.
evt. en skarp skalpel
evt. en ‘tredje hånd’

Læs hele vejledningen ingennem inden du starter med den grundlæggende kabelføring i vognene, i forbindelse med installation af Q-koblingerne.
Vi har testet installationsvejledningen på forskellige målgrupper. De fik alle instrukser om at læse vejledningen, men til stor overraskelse, var det novicerne, som aldrig har loddet eller leget med elektronik de hurtigste  ( 15 min om en vogn), da de gennemlæste vejledningen og fulgte den slavisk. Dem der klarede sig dårligst var til stor overraskelse, den gruppe med længst erfaring i at rode med elektronikken på modeltog. De læste bare ikke  vejledningen og brugte deres gamle systemer. De fik dog ikke færdiggjort noget på 3 timer.
Så et hint med en vognstang … læs vejledningen og følg den.

Krydset:
Det kan undre nogle at der i grafikkerne står at der skal laves et kryds i den ene ende af vognene. Dette er der flere grunde til:

For AC er det for at undgå kortslutninger, hvis man vender en eller flere vogne i modsat retning, da det, hvis man bruger flere strømoptag, kan skabe en kortslutning, hvis slæbesko kan danne kontakt.  (Er tingene forbundet korrekt, sker der ikke noget )

For at udligne krydset i vognens ene ende, har vi derfor også lavet et kryds i koblingen. Dette gør at man  ikke skal tænke over hvilken vej vognen eller koblingen vender. Vi anbefaler dog at krydset i vognen gøres uden for vognen, således at man kan se det, ved at kigge nær den ene koblingsarm.  (se foto)

For DC, med flere strømoptag, er det som det plejer, med at vognene konsekvent altid skal vende i en betemt retning.  Der skal laves et kryds i den ene ende og beslut i hvilken retning vognen skal vende i forhold til lokomotivet.

En pegefingerregel er at man laver at lave krydset i samme retning på alle vogne. Skulle man efter endt montering finde ud af at man ønsker at vende en vogn, skal man blot fjerne krydset og lave det i den anden ende.

Vogne med gennemkørende strøm, men uden strømoptag:
Ved begge systemer, er det muligt at lave gennemkørende systemer i vogne, hvor der hverken hentes strøm fra skinne eller slæbesko. Disse vil så teknisk set kunne bruges til både AC og DC. alt efter hvilke hjul man har på. Fælles er også at de kan vende begge veje.
når vi installeres til lys i togene, er der oftes kun 2 med strømoptag, og resten er gennemkørende. Det giver mindst muligt arbejde og et drøngodt resultat. Et godt valg at være doven.

ALLE VOGNE SKAL HAVE ET KRYDS FOR AT UDLIGNE KRYDSET I Q-KOBLINGEN.

Grundinstallation:
Det første der skal gøres, er at trække kablerne i vognen. Tænk på det, som når der bygges et hus, så skal alle de skjulte installationer være i orden, inden du tilslutter lamper og maskiner. Grundinstallationen er næsten ens, om man bruger DC eller AC. Dog er der forskelle med hensyn til hjuloptag og slæbesko – det kommer længere nede, under de tilhørende diagrammer.

Der er behov for 2 ledninger der ervognens længde plus  4 cm.  I flere vogne kan du skille skallen fra undervognen og interiøret er en del, der også kan tages ud. I disse vil det oftest være muligt at føre 2 paralelle kabler mellem undervogn og interriør.
Er dette ikke muligt, så anbefaler vi, at man gør som med vogne, hvor interriør ikke kan fjernes, eller hvor der ikke er plads (at man ikke kan lukke vognen, da kablerne vil være i vejen). Der vil vi anbefale at kablerne trækkes under ovgnen, så de løber parallelt igennem. Uanset metoden, vil der ikke være risiko for at man kan se ledningerne, med mindre man vender den i vejret, da kablerne limes på undervognen.

For at undgå at kunne skimte røde/farvede ledninger ved koblingsarmene, anbefales det at man bruger en farve der forsvinder mest muligt, altså oftest sort og af og til grå.

Monter ledningerne:
Pil begge boogier af, inden du starter monteringen af ledninger, så kan du bedre komme til.  Marker midten af ledningen og lim den let fast midt på undervognen, enten på undersiden eller inde i vognen. Nogle vogne har egnede steder, andre kræver mere opfindsomhed. og er det helt umuligt, så vælg undersiden.
OBS: brug ikke for meget lim, da du ellers vil sidde meget længe og vente på at det tørrer. 

Ved montering inden i vognen under interiøret:
For at kunne holde styr på hvad der er +/-, så bor to huller, et på hver side ved boogien, så du hele tiden kan adskille ledningerne til hver deres side. Dette gøre i begge ender, med mindre der findes egnede huller. Vær opmærksom på at det ikke hindrer koblingsarmens bevægelighed. ( Du kan se eksempler på instruktionsvideoerne + foto) Disse ledninger skal føre ned på hver sin side, så de kan loddes på kontaktpladerne.
Træk ledningerne væk fra vognen, så de går ud over pufferne. Du kan ,når du har prøvet det et par gange ,se fordelen i at klippe ledningen et par mm. væk fra pufferne (se foto) gentag ved alle 4 ender.

Ved montering undervognen:
Ledningerne fæstes med lim parallelt under vognen, så man let kan se hver der er + og -. De limes nær boogierne i begge ender. (se foto)
Træk ledningerne væk fra vognen, så de går ud over pufferne. Du kan ,når du har prøvet det et par gange ,se fordelen i at klippe ledningen et par mm. væk fra pufferne (se foto) gentag ved alle 4 ender. Det er lettere at have én lang ubrudt ledning der ikke er loddet sammen på midten.

Klargør kontaktplader til montering og lodning:
læg de 4 kontaktplader på dobbeltklæbende tape. Det gør det lettere at styre de små plader, uden brug af ‘en 3. hånd’. Ved at line dem op som vist på grafikken, sikrer du dig at der loddes på det rigtige ende på pladerne. (se foto)

Lav en lille loddeø på hver af de 4 kontaktplader, i den ene ende længst væk fra den bukkede kant. Vær opmærksom på at halvdelen af dem skal være modsat. ( Se foto) ( Er du uøvet, kan du øve dig på et emne der kan loddes på, på at lave en så lille og blank loddeø som muligt. Læs mere i punktet om loddeteknikker)

De 4 ledningsstykker skal afisoleres 1-2 mm., og fortinnes inden pålodning.
Læg vognen på siden og træk ledningerne hen enkeltvis for at lodde dem på kontaktpladen. Husk at krydse over i den ene ende, så du monterer kontaktpladerne korrekt på siderne af NEM-skakten. (se foto)

Kom en lille smule lim på den ene side af skakten og glid kontaktpladen på , således at ledningen går bagud mod vognen og at bukket er nederst. Den skal sidde så den flugter med forkanten. (Sidder den for langt fremme, vil du få problemer med at få koblingen trykket i bund.)  Hold den på plads til den sidder fast.  Lim kontaktpladen på den anden side.
Vend vognen og gentag. Vær opmærksom på at den SKAL krydse i den ene ende.

Når pladerne er monteret, så test Om koblingsarmene kan bevæge sig frit til begge yderstillinger og lim ledningerne så korte, at de  tillader bevægeligheden. (se foto)

Nu har du en vogn der er neutral, dvs. at den kan bruges til både AC og DC, alt efter hjulene. Den kan bruges som gennemkørende vogn uden strømoptag, klar til at montere lys i.

Stømoptag for AC:
Slæbesko:
Selvom man jo kører med vekselstrøm, så monteres slæbeskoen i den side der er +. Vo har valgt at + altid skal være øverst til venstre, når vognen ligger på siden, med bunden vendt ind imod dig selv. Uanset retning og hvor krydset er lavet, vil det ALTID være samme ledning.
Skrab forsigtigt isoleringen af ledningen nær boogien, gerne et sted hvor ledningen er limet fast (1-2 mm), der hvor slæbeskoen ønskes monteret. (Skulle du være uheldig at skære ledningen over, så ingen panik, det kan reddes med loddetin). Fortin den blotlagte ledning. Afisoler 1-2 mm på ledning på slæbesko  og fortin den. Lod fast. Ligger ledningerne inden i under interriøret, kan man vælge at trække strømmen inde fra vognen, via et egnet hul, så der ikke vil være synlige lodninger på undervognen. Findes der ikke et egnet hul, så lave et.

Strømoptag fra hjul:
forbindes til den modsatte ledning. Ellers samme fremgangsmåde som ved slæbesko.

Stømoptag for DC:
Strømoptag til hjul føres til hver sin ledning. Skrab forsigtigt isoleringen af ledningen nær boogien (1-2 mm), der hvor strømoptaget ønskes monteret. Fortin den blotlagte ledning. Afisoler 1-2 mm på ledning og fortin den og lod fast. Ligger ledningerne inden i under interriøret, kan man vælge at trække strømmen inde fra vognen, via et egnet hul, så der ikke vil være synlige lodninger på undervognen. Findes der ikke et egnet hul, så lave et.

Når du installerer lys i en vogn, så brug lidt tid på at finde et sted hvor du kan føre ledningerne op, så de ikke bliver synlige udefra. Oftest er ‘toiletterne’ rigtig gode til formålet, da vinduerne er materede. Til formålet sidder der oftest allerede ledninger på lysstaven. Det letteste og pæneste resultat, får du ved at aflodde disse ledninger, for at lodde dem på den gennemkørende ledning i i undervognen, ved at du skaber isoleringen af, fortinner enderne på ledningerne der skal føres til lysstaven og derefter lodder dem på de ledninger du trak i undervognen. Du kan få behov for at bore et hul i undervogn og i intrøret for at føre de to ledninger op samme sted. Vær opmærksom på at det kan være nødvendigt at sætte interiøret på plads inden du lodder lysstaven fast.

Alt efter vogntypen kan der være forskellige måder at fastgøre lysstaven. I nogle er en klat sekundlim fint, i ander er det godt med et par stykker dobbeltklæbende skumpuder. Vær kreativ.

Din vogn er nu klar til brug for at sammenkoble med andre vogne direkte på banen – kan også gøres i sving.

https://www.youtube.com/watch?v=BsQbNO1z1QM&t=37s

Sammenkobling:
Normalt skal du blot sætte koblingen i den ene ende af din vogn og sætte vognen på sporet. Derefter kan man i mange tilfælde let skubbe vognene sammen, da Q-koblingen guider sig på plads.
Enkelte vogne har dog brug for at man enten støtter koblingsarmen lidt, hvis den er spinkel eller at man løfter de to vognender let fra sporet, så man hører et klik ved sammenkoblingen. Dette er oftest ved vogne der kobler yderst tæt sammen, eller ved vogne hvor den ene koblingsarm hænger lidt.
Med rutine, kan man lære at sammenkoble med lukkede øjne.

Frakobling:
Læg dine håndflader på langs på vognes tag, og træk med et jævnt fast ryk, mens du samtidigt holder vognene nede på sporet. Derved beskytter du tagpynt og facader på vognene (eks: antenner og sølvrammer på vinduer). Ved hurtigt ryk, får du mere kontrol, da fangarmene indeni NEM-skakten vil få et chok, der får dem til at trække sig sammen, så de straks slipper NEM-skakten.

Hvis man trækker for langsomt, vil krogene på fangarmene som går ind i NEM-skakten virke som modhagere og du vil opleve et ukontrolleret  ryk, når de endelig slipper. 

For at opnå det bedste resultat, bør man bruge en ikke alt for tynd loddetin. En 0,8mm. er ganske passende, for at der er nok flux. Ligeledes er det også vigtigt at man kan styre temperaturen, derfor anbefales det at man bruger en loddestation med mulighed for at justere temperaturen, der helst skal ligge mellem 275 – 350°C.

Spørgsmål: Hvad gør jeg hvis min Q-kobling sidder fast?
Svar: 
Der kommer video der viser løsning.

Spørgsmål: Så kan man vel kun bruge koblingen til faste stammer?
Svar: Nej, Q-koblingen er specieltdesignet til at kunne sættes let i NEM-skakten og trækkes ud igen uden at man skal have vognene af sporet. (dog med enkelte undtagelser)

Spørgsmål: Kan man bruge den til 2-skinne (DC)?
Svar: Ja, man kan bruge den både til AC og DC. Den eneste ting man skal være opmærksom på er at man i DC skal være opmærksom på at vognene skal have den samme indbyrdes retning, efter dit valg, for at undgå at danne direkte kontakt mellem højre og venstre skinne. Dette gælder dog kun hvis flere strømoptag skal snakke sammen.

Spørgsmål: 
Så kan man vel kun køre med stammer der er kortere end éns bloksystem?
Svar: Sagen undersøges. Har du svaret, vil vi gerne høre mere.

Spørgsmål: Kan man bruge afkoblingsskinne?
Svar: Nej, det er lidt som i den virkelige verden, det gøres med hænderne og ikke en pind eller afkoblingsskinne.

Spørgsmål: Hvormange strømoptag er det nødvendigt at have i en togstamme?
Svar: Det er nok med 1 strømoptag, men 2 vil gøre det flimmerfrit og stabilt.

Spørgsmål: Kan man tage strøm fra lokomotivet?
Svar: Ja, det kan man godt, men man skal være opmærksom på at så snart man ændrer på de fysiske konstruktioner på lokomotivet, så frafalder garantien. Sådan er det også med de andre strømførende koblinger.

Spørgsmål: Jeg køre 2-skinne i klub. Vi har et vendemodul, vil det give problemer med strømoptag?
Svar: Sålænge du sikrer at forreste og bagerste om tager strøm op er inden for det isolerede stykke, er der ingen problemer. Du kan godt tilføje yderligere vogne efter sidste vogn med strømoptag, disse skal dog være uden strømoptag og udenlukkende forsynes via koblingen.

Forhandlerliste