Sami er stadig ramt af senfølger, dog med en lille forbedring, da han nu kan arbejde ved computeren.
Dog er fin-motorikken og koncentrationen stadig ramt, så værkstedet derfor vil være lukket lidt endnu.

Varer i shoppen samt mails vil stadig blive behandlet i denne periode.

En rullende nyhed

I de sidste mange år har PerfectTrains arbejdet på at udvikle gode løsninger, uden begrænsninger i forhold til køregenskaber. Vi har som sædvanligt en masse projekter i gang, som vi glæder os til at dele med jer!

Vi har dog også en mindre god nyhed..
Som det er bekendt, så har PerfectTrains i længere tid arbejdet på at udgive danske stationsmoduler efter K74 design – det var faktisk forhåbningen, at disse ville være i handlen nu. Desværre må vi midlertidigt afbryde udgivelsen, da vores underleverandør ikke har været i stand til at producere uden fejl og mangler. På nuværende tidspunkt kan vi desværre ikke sige noget om tidshorisonten for udgivelse, da vi arbejder på en ny leverandør, der kan producere efter vores kvalitetskrav. 

Den store interesse og efterspørgsel som konceptet med danske stationsmoduler har givet, gør vi arbejder målrettet på at få projektet “tilbage på skinner” til udgivelse.

Følg os på Facebook og læs mere!